Resuse Diver

การช่วยเหลือและกู้ภัยที่เกิดจากการดำน้ำ

คุณพร้อมแล้วหรือยังกับก้าวต่อไปในการเรียนดำน้ำ? หลักสูตรการช่วยเหลือและกู้ภัยที่เกิดจากการดำน้ำสามารถทำให้คุณได้เตรียมตัวสำหรับการเกิดปัญหาที่ไม่คาดคิดระหว่างที่ดำน้ำ ในหลักสูตรดำน้ำที่เน้นการเสริมทักษะเพิ่มเติม หรือที่เรียกว่า Open Water and Advanced courses ที่คุณได้ศึกษามาเบื้องต้นนั้นได้สอนเกี่ยวกับวิธีการดูแลตนเองแล้ว และหลังจากนี้คุณจะได้เรียนรู้ทักษะเพิ่มเติมในการช่วยเหลือและกู้ภัยเพื่อจัดการกับสถานการณ์ตึงเครียดและเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ นอกจากนี้คุณยังจะได้ทราบวิธีการช่วยเหลือผู้อื่นและการป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นในอนาคต การได้รับความรู้ในหลักสูตรการกู้ภัยในการดำน้ำนี้จะช่วยทำให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการดำน้ำมากขึ้นอีกด้วย
ในการเริ่มต้นการเรียนในหลักสูตรช่วยเหลือและกู้ภัยที่เกิดจากการดำน้ำนี้, คุณจำเป็นจะต้องผ่านการเรียนรู้ในหลักสูตรการดำน้ำขั้นสูง (Advanced diver) และจำเป็นต้องแสดงความรู้ความสามารถในด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (EFR training) ที่ได้เรียนรู้มาภายในช่วงไม่เกิน 24 เดือน นักดำน้ำช่วยเหลือกู้ภัยจะต้องได้รับการรับรองในหลักสูตรนี้ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักดำน้ำมืออาชีพ
ตารางการเรียนรู้

Untitledw2

หากคุณยังไม่ได้ผ่านหลักสูตรการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ หรือ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น, คุณสามารถเข้ารับการเรียนก่อนที่คุณจะเริ่มหลักสูตรการช่วยเหลือและกู้ภัยที่เกิดจากการดำน้ำนี้ โดยใช้เวลาเรียนเพียงแค่ 1 วันเท่านั้น!