Rescue Dive course สำคัญอย่างไร

Rescue Dive course สำคัญอย่างไร?

  • เห้ออออ!!!!!!! ไม่ไหวหรอกมั้ง
  • ดูแลตัวเองยังยากเลย
  • อย่างเรานะเหรอจะไปช่วยใครไหว……
  • ดำนำ้เพื่อการพักผ่อนแค่นี้ก็พอละ ไม่ได้จะมาทำเป็นอาชีพ

ผมเชื่อว่านี่คือ มากมายคำกล่าวที่ฉุกขึ้นมาในความคิดของใครหลายคน

วันนี้ผมแค่อยากจะมานำเสนอแนวคิดใหม่ที่มีต่อ หลักสูตร PADI Resuce Diver!!!!

ลองคิดดูว่าหากเราเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการช่วยเหลือนักดำนำ้ จะช่วยให้เราปลอดภัยและจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นได้เอง และยังช่วยให้เราสามารถดูแลตัวเองในการดำนำ้ได้ดียิ่งขึ้น นี้เป็นแค่ต้นทุนที่คุณจะได้รับจากการเรียนดำนำ้ในหลักสูตร PADI Resue Diver นี้

ซึ่งในการเรียนดำนำ้กับ Bigbubble Dive Resort ในหลักสูตรนี้คุณจะได้เรียนในส่วนภาคทฤษฏี ภาคการฝึกปฏิบัติทักษะการช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ ทั้ง 10 ทักษะ และที่สำคัญคุณจะได้ฝึกการจัดการในการช่วยเหลือในสถานการณ์จำลองอีก 2 สถานการณ์

ซึ่งแน่นอนหลังจากที่คุณฝึกฝนจนชำนาญ ผลกำไรที่ตามมาคือ คุณก็สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างมั่นใน

ดำนำ้ปลอดภัยทำได้ไม่ยาก อยู่ที่การฝึกฝน เปิดในรับสิ่งใหม่พร้อมแล้ว …..มาลุยกันเลย

เขียนโดย: ครูแมน