เรือบริการดำน้ำของเราได้รับการดัดแปลง และปรับปรุงให้มีความเหมาะสมสำหรับการดำน้ำ ด้วยเหตุนี้เองลูกค้า และนักเรียนดำน้ำทุกท่านจะได้รับความสะดวก สบาย ทั้งในพื้นที่สำหรับพักผ่อน และพื้นที่สำหรับดำน้ำแน่นอน